પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામીજી ના આશીર્વાદ લેતા.
પરમ પૂજ્ય શ્રી રવિશંકર જી સાથે.
પરમ પૂજ્ય શ્રી જ્ઞાન વત્સલ સ્વામી જી સાથે.
With Hon Prime Minister Shree Narendra Modi Ji.
With Shri Amit Bhai Shah
Amit Thaker
Other
Amit Thaker
who we are

Amit Thaker

explore project
en_USEnglish